Centrum dizajnu

Dużą rolę w zakresie wspierania praktycznego wymiaru dizajnu ma Centrum Dizajnu, w Park organizuje warsztaty i zajęcia praktyczne w zakresie wzornictwa przemysłowego, wycieczki fakultatywne, sesje, plenery, eventy oraz wystawy. Do tego celu zaadaptowane zostały urządzenia i sprzęty, które funkcjonowały dotychczas w pomieszczeniach wzornictwa i sitodruku oraz laboratorium fabryki porcelany. Centrum Dizajnu powstało w jednym z budynków na terenie fabryki, w pomieszczeniach pofabrycznych.

Centrum ma za zadanie wspierać młodych, zdolnych i ambitnych projektantów, którzy napotykają na duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia na współczesnym trudnym rynku pracy, chociażby w uwagi na brak praktycznego doświadczenia. Działania Centrum mają na celu stworzenie młodym projektantom gruntu i podwalin wiedzy teoretycznej, ale również pozwoli nabyć umiejętności praktyczne dotyczące metod wytwarzania, projektowania form przemysłowych, doboru materiałów, posługiwania się określonym sprzętem i wiele innych cennych zdolności.

Wyposażenie laboratoriów Parku w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu i oprogramowań graficznych pozwoli na rozwój kluczowych kompetencji grupy beneficjentów, głównie studentów oraz potencjalnych przedsiębiorców. Z drugiej strony umożliwi realizację oferty opracowanej przez Park. Pozwoli także firmom i młodym projektantom na korzystanie z zaplecza informatycznego laboratoriów, aby ułatwić im dostęp do profesjonalnego, często bardzo drogiego oprogramowania.

Centrum Dizajnu razem z Laboratorium dizajnu i wzornictwa oraz Laboratorium branż kreatywnych będą posiadały dostęp m.in. do form gipsowych, modeli gipsowych, i drewnianych, kilkuset wzorów kalki, pieca do wypału porcelany najwyższej klasy, wanien szkliwierskich, stołów do modelowania, toczków, szlifierek, menzurek, młynków, suszarek, kopiarek stykowej do klisz, ręcznych stołów do drukowania na sicie, suszarek do wydruków na sicie, i innych przedmiotów ze starej fabryki porcelany. Wyposażenie to posłuży do praktycznych ćwiczeń odlewania porcelany, wypalania wszelkich wytworów warsztatów ze studentami i dziećmi, prób ze zdobieniem, tworzenia małych serii dizajnerskch wyrobów i innych.

Potencjał Centrum Dizajnu, wyposażonego w dużej mierze w sprzęt z dawnej fabryki, razem z pozostałymi Laboratoriami to kombajn do zadań praktycznych z dziedziny wzornictwa przemysłowego uzupełniony o nowoczesne sprzęty i funkcjonalne oprogramowanie.

Prace młodych artystów będą docelowo dostępne dla szerszego grona w sklepie mieszczącym się na terenie Parku umożliwiając ich promocję, a przedsiębiorcom obcowanie z przedmiotami i instalacjami, wymyślanymi przez młodych ludzi, co może przerodzić się w zastosowanie danego wzoru użytkowego w praktyce bądź nawet w zatrudnieniu designera

Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik