Centrum Mobilności

Centrum Mobilności zlokalizowane jest w budynku administracyjno-biurowym znajdującym się na terenie Historycznej Fabryce Porcelany w Katowicach. Pomieszczenia, które w nich przygotowaliśmy wyposażone są w sprzęt komputerowy, sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz do małej poligrafii. Jest to miejsce spotkań, debat oraz badań i analiz z zakresu logistyki miasta, a w szczególności kreowania i promowania korzystnych dla miasta z punktu widzenia kongestii i zrównoważonego rozwoju sposobów pokonywania przestrzeni. Laboratorium Centrum Mobilności ma na celu inicjowanie aktywności społecznej różnych podmiotów na terenie aglomeracji, współtworzenie koncepcji rozwoju miast, dążenie do uzyskiwania konsensusu wokół tematów trudnych, wywołujących napięcia społeczne, godząc rozmaite, niekiedy sprzeczne interesy poszczególnych grup. Centrum Mobilności jest również platformą współpracy na rzecz miasta szerokiego zakresu specjalistów, reprezentujących różne ośrodki naukowe oraz dyscypliny wiedzy. Jest także platformą wymiany informacji oraz inkubatorem rozwiązań logistycznych, służących wdrażaniu rozwiązań logistycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W laboratorium odbywają się szkolenia specjalistyczne, umożliwiające prowadzenie nowych rodzajów działalności.

 

Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik