Fundacja Giesche

Fundacja Giesche powstała w Katowicach w lipcu 2012 roku w miejscu, gdzie od lat dwudziestych ubiegłego wieku produkowano znaną w całej Europie porcelanę sygnowaną znakiem Giesche. Na jej postindustrialnym terenie tworzony jest przez cały czas nowoczesny Park Technologiczny koncentrujący swoje działania wobec Dizajnu, Logistyki Miasta oraz IT. Celem Fundacji jest działanie na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego. Fundacja wspiera działania dotyczące rozwoju biznesu i transferu wiedzy, promocji idei aglomeracji, ochrony zdrowia, poszanowania środowiska naturalnego i ekologii. Jednym ze stawianych sobie celów jest organizowanie wystaw i pokazów wzornictwa przemysłowego, fotografii, sztuki. Wśród zadań statutowych Fundacji znajdują się m.in. zapisy o badaniu historii zakładów przemysłowych, tworzeniu sprzyjającego otoczenia dla rozwoju designu i wzornictwa przemysłowego. Zapisy dotyczące także propagowania zdrowego stylu życia poprzez działania mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia, w tym aktywności sportowej, wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji, dobroczynności, pomocy społecznej dla dzieci, działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Fundacja Giesche ma duże doświadczenie w prowadzeniu eventów kulturalnych i społecznych. Współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, a także instytucjami kultury. Została powołana także sieć współpracy podmiotów, która stworzyła Klaster Innowacyjności i Dizajnu jako przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie kompetencji i konkurencyjności w oparciu o walory dizajnu oraz korzyści z tworzenia innowacji.

Mimo, że działania Fundacji prowadzone są od br. i konkretne projekty są obecnie w fazie rozruchu, a silną podstawę tworzą eksperci z nią współpracujący. Powołana Rada Naukowa skupia doświadczoną kadrę w dziedzinach designu, logistyki miasta, IT a także środowisko akademickie, przedstawicieli sektora MMSP czy jednostek samorządu terytorialnego. Nowy podmiot przy tak bogatych umiejętnościach i kompetencjach powiązanej kadry może aktywnie rozwijać się w konkurencyjnym środowisku przedsiębiorczości przy współpracy nauki i biznesu.

Fundacja w ciągu prawie 3 lat działalności pozyskała spore doświadczenie w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju projektów.

Opis przedsięwzięć znajduje się w aktualnościach.

Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik
Park Cegielnia - Piknik