Porcelana Śląska Park

W obiektach pofabrycznych wywodzących się z końca XIX wieku stworzony został Park Przemysłowo-Technologiczny Porcelana Śląska Park. Zarówno ze względu na markę znaną na rynku przez cały wiek XX i do dzisiaj cenioną nie tylko w kraju, jak i wartość historyczną samych zabudowań, a przede wszystkim dogodne położenie obiektów pod względem logistycznym (skrzyżowanie autostrady A4 i DK 86 Warszawa- Bielsko-Biała), park wpisuje się w kierunki rozwoju zarówno regionu, jak i samego miasta.

Firmy chcące usytuować swoją działalność w tym miejscu zyskają m.in. przychylność mieszkańców i mediów. Bowiem nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy ma w tym wypadku znaczenie. Obecnie w mediach oraz na portalach społecznościowych przetacza się dyskusja nt. przyszłości obiektów poprzemysłowych oraz sposobu na ich ratowania. Porcelana Śląska jest jednym z najcenniejszych tego typu obiektów na terenie miasta i regionu, posiadając przy tym ogromną wartość sentymentalną, porównywalną m.in. z łódzką Manufakturą, którą można uznać za idealny przykład przywrócenia do życia obiektów pofabrycznych.

Park Przemysłowo-Technologiczny Porcelana Śląska Park zlokalizowany jest na ponad 20000 m2 powierzchni ma pomóc w m.in. zmianie wizerunku miasta z zaangażowanego w przemysł ciężki, w miasto, gdzie nowe technologie oraz współpraca między biznesem, samorządami oraz uczelniami są priorytetami. Nauka dla gospodarki, biznes dla nauki i obie te dziedziny społecznej aktywności dla rozwoju nowoczesnego oblicza regionów to trendy, które muszą i u nas mocniej zaistnieć.

Porcelana Śląska ParkPorcelana Śląska ParkPorcelana Śląska Park

Główny zarys funkcjonowania Parku Przemysłowo-Technologicznego powstały w miejscu, gdzie kiedyś postawiono właśnie na nowatorstwo, a teraz trzeba znowu postawić na innowacyjność, nie burząc wartości zastanych i cennych, jest już ogólnie zdefiniowany. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również wizerunkowa część składowa projektu, także ta związana z budynkami o dużej wartości historycznej i sentymentalnej. Dlatego wszystkie działania związane z tworzeniem Parku Przemysłowo-Technologicznego mają równocześnie na celu przywrócenie świetności obiektom.

Warto zauważyć, że w ramach kompleksu znajdują się bardzo cenne obiekty architektury poprzemysłowej, m.in. budynki starej piecowni, malarni czy wzorcowni służących przez blisko 100 lat do produkcji porcelany, które teraz zostały zaadoptowane na potrzeby Parku Porcelana Śląska Park (m.in. na laboratoria, przestrzenie naukowe i biurowe). Zarówno "Śląskie ? pozytywna energia", jak i "Katowice - centrum nowych form" - nowe hasło promocyjne stolicy regionu to połączenie innowacyjności, pomysłowości oraz tradycji, tej opartej na spojrzeniu w przyszłość. Taką właśnie "nową formą" wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu dla tworzenia nowatorskiego i nowoczesnego oblicza śląskiej gospodarki ma być właśnie Park Przemysłowo-Technologiczny. Ma on wszelkie atuty oraz możliwości, aby wpisać się mocno w krajobraz gospodarczy nowoczesnego regionu i miasta.

Infografika

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Projekt pn.: ?Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park?
 Beneficjent: Fundaja Giesche
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl